Dotazník spokojnosti

V snahe o neustále sa zvyšujúcu kvalitu nami poskytovaných služieb by sme Vás radi požiadali o vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Vami poskytnuté informácie sú pre nás veľmi cenné a aj vďaka Vám budeme o krok bližšie k zdokonaleniu.

Prosím, vyberte jednu z možností: *
 
 

Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie o ich spracúvaní tu alebo priamo v našom salóne.

 

#TheSpiritOfBeauty